L̼ᴜ̼ậ̼ᴛ̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ễ̼ɴ̼ ̼A̼ɴ̼ʜ̼ ̼T̼ʜ̼ơ̼ᴍ̼

Uncategorized

Bà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠà Tʀịɴʜ Văɴ Qᴜʏếᴛ ᴄó ᴛʜể ᴛạɪ ɴɢᴏạɪ ɴếᴜ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ đɪềᴜ ɴàʏ?
Dựᴀ ᴛʀêɴ ǫᴜʏ địɴʜ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ɴếᴜ CEO Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠà Cʜủ ᴛịᴄʜ Tʀịɴʜ Văɴ Qᴜʏếᴛ đảᴍ ʙảᴏ ʏếᴜ ᴛố ɴàʏ ᴛʜì ᴄó ᴛʜể đượᴄ ᴛʜᴀʏ đổɪ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ɴɢăɴ ᴄʜặɴ ᴛừ ʙ.ắ.ᴛ ᴛạᴍ ɢ.ɪ.ᴀ.ᴍ sᴀɴɢ ᴄấᴍ ᴋʜỏɪ ɴơɪ ᴄư ᴛʀú.

Lɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠà Tʀịɴʜ Văɴ Qᴜʏếᴛ ᴠừᴀ ʙị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴋʜởɪ ᴛ.ố, ʙ.ắ.ᴛ ᴛạᴍ ɢ.ɪ.ᴀ.ᴍ. ɴếᴜ ɴʜư ʙà ᴄʜủ KDL Đạɪ Nᴀᴍ ʙị đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠì ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ x.â.ᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ᴛʜᴇᴏ Đɪềᴜ 331 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ ѕυ̛̣. Tʜì Cʜủ ᴛịᴄʜ ʜộɪ đồɴɢ ǫᴜảɴ ᴛʀị ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄᴘ ᴛậᴘ đᴏàɴ FLC ᴠướɴɢ ᴛ.ộ.ɪ ᴛʜ.ᴀᴏ ᴛ.úɴɢ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ, ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ đɪềᴜ 211 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ ѕυ̛̣. Mặᴄ ᴅù ᴛ.ộ.ɪ ᴛʀạɴɢ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ ɴʜưɴɢ ᴄả 2 đềᴜ ʟà ɴʜữɴɢ ᴛêɴ ᴛᴜổɪ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪớɪ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ, ᴄó ᴛầᴍ ảɴʜ ʜưởɴɢ xã ʜộɪ.

Mớɪ đâʏ, ᴅướɪ ɢóᴄ ɴʜìɴ ᴄủᴀ ʟᴜậᴛ sư Nɢᴜʏễɴ Aɴʜ Tʜơᴍ, ôɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄả 2 ᴛộɪ ᴛʀêɴ đềᴜ ʟà ɴʜữɴɢ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴍᴀɴɢ ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ. Mứᴄ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ᴄủᴀ ᴋʜᴜɴɢ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴅᴏ ʙộ ʟᴜậᴛ ɴàʏ ǫᴜʏ địɴʜ đốɪ ᴠớɪ ᴛ.ộ.ɪ ấʏ ʟà ᴛừ ᴛʀêɴ 03 ɴăᴍ ᴛ.ù đếɴ 07 ɴăᴍ ᴛ.ù. Nɢᴏàɪ ʀᴀ, ʟᴜậᴛ sư ᴄòɴ đề ᴄậᴘ đếɴ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạᴍ ɢ.ɪ.ᴀ.ᴍ ᴍà ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴠẫɴ đᴀɴɢ ᴛʜắᴄ ᴍắᴄ. Đặᴄ ʙɪệᴛ, ɴếᴜ ᴄả 2 đáᴘ ứɴɢ đượᴄ ɴʜữɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴅướɪ đâʏ ᴛʜì ᴄó ᴛʜể đượᴄ xᴇᴍ xéᴛ ᴛʜᴀʏ đổɪ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ɴɢăɴ ᴄʜặɴ ᴛừ ʙ.ắ.ᴛ ᴛạᴍ ɢ.ɪ.ᴀ.ᴍ sᴀɴɢ ᴄấᴍ ᴋʜỏɪ ɴơɪ ᴄư ᴛʀú.

Nɢᴜʏêɴ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴄủᴀ ʟᴜậᴛ sư Tʜơᴍ:

Tạᴍ ɢ.ɪ.ᴀ.ᴍ ᴄó ᴛʜể áᴘ ᴅụɴɢ đốɪ ᴠớɪ ʙị ᴄᴀɴ, ʙị ᴄ.á.ᴏ ᴠề ᴛ.ộ.ɪ íᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ᴍà ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ ѕυ̛̣ ǫᴜʏ địɴʜ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴛ.ù đếɴ 02 ɴăᴍ ɴếᴜ ʜọ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴘʜạᴍ ᴛ.ộ.ɪ ʜᴏặᴄ ʙỏ ᴛ.ʀ.ố.ɴ ᴠà ʙị ʙ.ắ.ᴛ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛ.ʀ.ᴜ.ʏ ɴ.ã.

Đốɪ ᴠớɪ ʙị ᴄᴀɴ Tʀịɴʜ Văɴ Qᴜʏếᴛ: Tʀướᴄ ᴋʜɪ ʙị ʙ.ắ.ᴛ ᴛạᴍ ɢ.ɪ.ᴀ.ᴍ ʟà ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜộɪ đồɴɢ ǫᴜảɴ ᴛʀị ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄᴘ ᴛậᴘ đᴏàɴ FLC, ᴄó ɴơɪ ᴄư ᴛʀú ʀõ ʀàɴɢ, ᴋʜôɴɢ ʙỏ ᴛ.ʀ.ố.ɴ ᴠà ʙị ʙ.ắ.ᴛ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛ.ʀ.ᴜ.ʏ ɴ.ã ʜᴏặᴄ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ʙỏ ᴛ.ʀ.ố.ɴ, ᴋʜôɴɢ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴍᴜᴀ ᴄʜ.ᴜộᴄ, ᴄ.ư.ỡ.ɴ.ɢ é.ᴘ, x.ú.ɪ ɢɪụᴄ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ɢɪᴀɴ ᴅ.ố.ɪ, ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴛàɪ ʟɪệᴜ sᴀɪ ѕυ̛̣ ᴛʜậᴛ; ᴛɪêᴜ ʜ.ủ.ʏ, ɢɪả ᴍ.ạ.ᴏ ᴄʜứɴɢ ᴄứ, ᴛàɪ ʟɪệᴜ, đồ ᴠậᴛ ᴄủᴀ ᴠụ á.ɴ, ᴛ.ẩ.ᴜ ᴛáɴ ᴛàɪ sảɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ áɴ; đ.ᴇ ᴅ.ọ.ᴀ, ᴋʜ.ốɴɢ ᴄʜế, ᴛʀả ᴛ.ʜ.ù ɴɢườɪ ʟàᴍ ᴄʜứɴɢ, ʙị ʜ.ạ.ɪ, ɴɢườɪ ᴛ.ố ɢɪáᴄ ᴛ.ộ.ɪ ᴘʜạᴍ ᴠà ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴛʜíᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ,…

Cáᴄ ʙị ᴄᴀɴ ᴘʜạᴍ ᴛ.ộ.ɪ đếɴ 07 ɴăᴍ ᴛ.ù ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴘʜạᴍ ᴠàᴏ ᴄáᴄ đɪểᴍ ᴛừ đɪểᴍ ᴀ đếɴ đɪểᴍ ɢ ᴋʜᴏảɴ 2 Đɪềᴜ 119 ʙộ ʟᴜậᴛ ᴛ.ố ᴛụɴɢ ʜìɴʜ ѕυ̛̣ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ʙị áᴘ ᴅụɴɢ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴛạᴍ ɢ.ɪ.ᴀ.ᴍ

Đốɪ ᴠớɪ ʙị ᴄᴀɴ Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ: ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ʙị ʙ.ắ.ᴛ ᴛạᴍ ɢ.ɪ.ᴀ.ᴍ ʟà ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Đạɪ ɴᴀᴍ, ᴄó ᴄʜồɴɢ, ᴄᴏɴ, ɴơɪ ᴄư ᴛʀú, ʟý ʟịᴄʜ ʀõ ʀàɴɢ, ᴋʜôɴɢ ʙị ᴛ.ʀ.ᴜ.ʏ ɴ.ã ʜᴏặᴄ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ᴍᴜᴀ ᴄʜ.ᴜộᴄ, ᴄ.ư.ỡ.ɴ.ɢ éᴘ, x.ú.ɪ ɢɪụᴄ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ɢɪᴀɴ ᴅ.ố.ɪ, ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴛàɪ ʟɪệᴜ sᴀɪ ѕυ̛̣ ᴛʜậᴛ. Để ᴄó ᴄăɴ ᴄứ ʙ.ắ.ᴛ ᴛạᴍ ɢ.ɪ.ᴀ.ᴍ ᴛʜì ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄầɴ ᴄó ᴄăɴ ᴄứ ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ ʙị ᴄᴀɴ Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴘʜạᴍ ᴛ.ộ.ɪ ʜᴏặᴄ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴘʜạᴍ ᴛ.ộ.ɪ.

Nʜư ᴠậʏ, ᴛʜᴇᴏ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴄủᴀ ʟᴜậᴛ sư, ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ɴếᴜ ᴄáᴄ ʙị ᴄᴀɴ ᴛʜàɴʜ ᴋʜẩɴ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ, ɴʜậɴ ᴛʜứᴄ đượᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ, ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ʜợᴘ ᴛáᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʜᴏặᴄ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙị ᴋʜởɪ ᴛ.ố ʙị ᴄᴀɴ ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴘʜạᴍ ᴛ.ộ.ɪ/ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴘʜạᴍ ᴛ.ộ.ɪ ᴛʜì ᴄó ᴄơ sở để ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ xᴇᴍ xéᴛ ᴛʜᴀʏ đổɪ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ɴɢăɴ ᴄʜặɴ ʙ.ắ.ᴛ ᴛạᴍ ɢ.ɪ.ᴀ.ᴍ ʙị ᴄᴀɴ sᴀɴɢ ᴄấᴍ đɪ ᴋʜỏɪ ɴơɪ ᴄư ᴛʀú ʟà ᴄó ᴄăɴ ᴄứ, đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

Pʜíᴀ ᴅướɪ ʙàɪ ᴠɪếᴛ ᴄủᴀ ʟᴜậᴛ sư Nɢᴜʏễɴ Aɴʜ Tʜơᴍ ᴛʜì CĐM ᴄũɴɢ để ʟạɪ ɴʜɪềᴜ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴛʀáɪ ᴄʜɪềᴜ ᴠề ɴʜữɴɢ ᴠấɴ đề ᴍà ʟᴜậᴛ sư Tʜơᴍ ᴄʜɪᴀ sẻ, ᴘʜầɴ ʟớɴ ʟà ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ ʙà ʜằɴɢ đượᴄ ᴛạɪ ɴɢᴏạɪ ᴠà ʟàᴍ ʟạɪ. Dướɪ đâʏ ʟà ᴍộᴛ số ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴄủᴀ CĐM:

Kỳ ᴛʜú ʙầᴜ ᴛʀờɪ Qᴜảɴɢ Nɢãɪ xᴜấᴛ ʜɪệɴ đáᴍ ᴍâʏ ʜìɴʜ ‘ᴄᴏɴ ᴍắᴛ’: Cʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ɴóɪ ɢì?

Cʜɪềᴜ 25.3, ᴄʜị Tʜᴜ Tʜúʏ ở H.Sơɴ Tịɴʜ (Qᴜảɴɢ Nɢãɪ) ᴄʜụᴘ đượᴄ ʙứᴄ ảɴʜ ʙầᴜ ᴛʀờɪ xᴜấᴛ ʜìɴʜ ʜìɴʜ ảɴʜ ɢɪốɴɢ ᴍộᴛ ᴄᴏɴ ᴍắᴛ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ đăɴɢ ᴛʀêɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄá ɴʜâɴ, ʙứᴄ ảɴʜ đã đượᴄ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ xôɴ xᴀᴏ.

Cʜɪềᴜ ɴᴀʏ 25.3, ᴛʀêɴ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄá ɴʜâɴ ᴄʜị Tʜᴜ Tʜúʏ (ở xã Tịɴʜ Pʜᴏɴɢ, H.Sơɴ Tịɴʜ, Qᴜảɴɢ Nɢãɪ) xᴜấᴛ ʜɪệɴ ʜìɴʜ ảɴʜ ɢɪốɴɢ ᴍộᴛ “ᴄᴏɴ ᴍắᴛ” ᴛʀêɴ ʙầᴜ ᴛʀờɪ, ʀấᴛ ʟạ.

Bứᴄ ảɴʜ ᴅᴏ ᴄʜị ᴛʜᴜ ᴛʜúʏ ᴄʜụᴘ đăɴɢ ᴛʀêɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄá ɴʜâɴ

Bứᴄ ảɴʜ ɢʜɪ ʀõ ᴛʀêɴ ʙầᴜ ᴛʀờɪ ᴍâʏ đᴇɴ, ᴄó ᴍộᴛ ᴠệᴛ ʜồɴɢ ᴠắᴛ ɴɢᴀɴɢ. Bêɴ ᴅướɪ ᴠệᴛ ᴍâʏ ʜồɴɢ ᴄó ᴠệᴛ ᴍâʏ xᴀɴʜ ɴʜạᴛ ʜɪệɴ ʀᴀ ʜìɴʜ ᴅáɴɢ ɴʜư ᴍắᴛ ɴɢườɪ.

Có ý ᴋɪếɴ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ʙứᴄ ảɴʜ ɢɪốɴɢ ɴʜư ɢươɴɢ ᴍặᴛ ᴄủᴀ ᴛʜɪếᴜ ɴữ đượᴄ ᴛóᴄ ᴍâʏ đᴇɴ ᴄʜᴇ ᴍờ ʙêɴ ᴘʜảɪ, ᴄʜỉ để ʟạɪ ᴠầɴɢ ᴛʀáɴ ʜồɴɢ ᴠà áɴʜ ᴍắᴛ ɴʜìɴ ᴄó ʜồɴ.

Nɢườɪ ʙạɴ ᴄủᴀ ᴄʜị Tʜᴜ Tʜúʏ ᴄʜɪᴀ sẻ ʙứᴄ ảɴʜ ᴠà đưᴀ ᴛêɴ ᴛáᴄ ɢɪả ᴄʜụᴘ ảɴʜ  Ảɴʜ ᴅᴏ ᴄʜỊ ᴛʜᴜ ᴛʜÚʏ ᴄᴜɴɢ ᴄẤᴘ

Tʜᴇᴏ đó, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴄʜᴏ đó ʟà ѕυ̛̣ ᴋỳ ᴛʜú ᴄủᴀ ᴛʜɪêɴ ɴʜɪêɴ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, sᴀᴜ ᴋʜɪ đăɴɢ ᴄʜị đã ẩɴ ảɴʜ ɴàʏ. Sᴀᴜ đó, ᴍộᴛ số ʙạɴ ᴄủᴀ ᴄʜị ᴛʜúʏ ᴄʜɪᴀ sẻ ʟạɪ ᴛʀêɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄá ɴʜâɴ.

Bạɴ ʙè ᴄʜị ᴛʜᴜ ᴛʜúʏ ᴄʜɪᴀ sẻ ʟạɪ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄá ɴʜâɴ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.