Lên sóng VTV1,

Uncategorized

Lêɴ sóɴɢ VTV1, ʙà ᴄʜủ Hᴏàɴɢ Hườɴɢ ᴄó xứɴɢ đáɴɢ ʜᴀʏ ʟạɪ ᴍộᴛ Võ Hᴏàɴɢ Yêɴ ᴛʜứ 2?

Mớɪ đâʏ, ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴡᴇʙ ᴛạᴘ ᴄʜí đɪệɴ ᴛử ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ᴄʜốɴɢ ʜàɴɢ ɢɪả ᴠà ɢɪᴀɴ ʟậɴ ᴛʜươɴɢ ᴍạɪ ᴛʜᴜộᴄ ᴠɪệɴ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ᴄʜốɴɢ ʜàɴɢ ɢɪả ᴄó ᴍộᴛ ʙàɪ ᴠɪếᴛ ᴠớɪ ᴛựᴀ đề ʟêɴ sóɴɢ VTV1 ʙà ᴄʜủ ʜᴏàɴɢ ʜườɴɢ ʟɪệᴜ ᴄó xứɴɢ đáɴɢ đượᴄ ᴛôɴ ᴠɪɴʜ? ᴛʜᴜ ʜúᴛ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ѕυ̛̣ ᴄʜú ý ᴄủᴀ ᴅư ʟᴜậɴ.

Đɪềᴜ ɴàʏ ᴋʜɪếɴ ᴅư ʟᴜậɴ đặᴛ ʀᴀ ᴄâᴜ ʜỏɪ, ʙà ᴄʜủ Hᴏàɴɢ Hườɴɢ ᴄó xứɴɢ đáɴɢ để ʟêɴ sóɴɢ VTV1 ᴋʜôɴɢ, ʜᴀʏ ʟạɪ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴍộᴛ Võ Hᴏàɴɢ Yêɴ ᴛʜứ 2?

 

 

Vừᴀ ǫᴜᴀ, ɴɢàʏ 10/4/2022 ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ “Đɪểᴍ ᴛựᴀ ᴛươɴɢ ʟᴀɪ” ᴛʀêɴ ᴋêɴʜ VTV1 ᴄủᴀ Đàɪ ᴛʀᴜʏềɴ ʜìɴʜ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴄó ᴍộᴛ ᴘʜóɴɢ ѕυ̛̣ ᴅàɪ ᴠề ᴅượᴄ ᴘʜẩᴍ Hᴏàɴɢ Hườɴɢ ɴʜằᴍ ᴛôɴ ᴠɪɴʜ ᴄáᴄ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴄùɴɢ ᴠớɪ ʙà ᴄʜủ Hᴏàɴɢ Hườɴɢ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ ɴàʏ.

VTV1 ʟà ᴋêɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ʜìɴʜ ᴛʜᴜộᴄ Đàɪ ᴛʀᴜʏềɴ ʜìɴʜ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ʟà ᴛɪếɴɢ ɴóɪ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ, ᴄʜíɴʜ ᴛʜốɴɢ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ʜɪểᴜ sᴀᴏ ʟạɪ đɪ ᴛôɴ ᴠɪɴʜ ᴍộᴛ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴍà ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ ᴠà ᴜʏ ᴛíɴ đᴀɴɢ ɢâʏ ᴛʀ.ᴀɴʜ ᴄ.ã.ɪ ᴅữ ᴅộɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴅư ʟᴜậɴ. Đặᴄ ʙɪệᴛ, ʙà ᴄʜủ Hᴏàɴɢ Hườɴɢ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ ɴàʏ ʟạɪ ʟà ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ ᴅậʏ sóɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ ᴛʀêɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ xã ʜộɪ.

Bà ᴄʜủ Hᴏàɴɢ Hườɴɢ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ Đɪểᴍ sáɴɢ ᴛươɴɢ ʟᴀɪ ᴛʀêɴ ᴋêɴʜ VTV1

Xɪɴ đượᴄ ʟɪệᴛ ᴋê ᴠàɪ đɪềᴜ ᴠề sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴠà ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴄủᴀ “ɴữ đạɪ ɢɪᴀ” ᴍᴀɴɢ ᴛêɴ Hᴏàɴɢ Hườɴɢ ɴàʏ, ɴʜư ᴘʜảɴ áɴʜ ᴄủᴀ ʙáᴏ ᴄʜí.

Tʀướᴄ ᴛɪêɴ, ᴄáᴄʜ đâʏ ᴍộᴛ ɴăᴍ, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ đã đượᴄ ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ ᴍàɴ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴄó ᴛʜể ɴóɪ ʟà “ɴ.ổ ᴛᴜɴɢ ᴛʀờɪ” ᴄủᴀ sảɴ ᴘʜẩᴍ ɴướᴄ s.ú.ᴄ ᴍɪệɴɢ Hᴏàɴɢ Hườɴɢ ᴄᴀʀᴇ ᴍᴇᴅɪᴄ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ xã ʜộɪ.

Sảɴ ᴘʜẩᴍ ɴướᴄ s.ú.ᴄ ᴍɪệɴɢ Hᴏàɴɢ Hườɴɢ đượᴄ ᴛʜổɪ ᴘʜồɴɢ ᴠề ᴛáᴄ ᴅụɴɢ ᴄụ ᴛʜể, ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ɴàʏ sử ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ᴛừ ɴɢữ “ᴅ.ɪệᴛ”, “đặᴄ ᴛʀị”, “ᴛʀị”, “ʟᴏạɪ ʙỏ”…: “Cʜữᴀ đượᴄ ʜ.ô.ɪ ᴍɪệɴɢ ʟâᴜ ɴăᴍ, ʜ.ô.ɪ ᴛừ ᴋɪếᴘ ᴛʀướᴄ sᴀɴɢ ᴋɪếᴘ ɴàʏ, ʜ.ô.ɪ ᴍɪệɴɢ ᴄỡ ɴàᴏ ᴄũɴɢ ʜếᴛ”, ʜᴀʏ ᴄó ᴛʜể “đɪềᴜ ᴛʀị ᴠɪêᴍ ʟợɪ, ʜ.ô.ɪ ᴍɪệɴɢ ᴛạɪ ɴʜà”… ʟà ɴʜữɴɢ ʟờɪ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ “ᴛʀêɴ ᴛʀờɪ”, ᴛʜổɪ ᴘʜ.ồɴɢ ᴄôɴɢ ᴅụɴɢ sảɴ ᴘʜẩᴍ”. Kʜôɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛʜế, sảɴ ᴘʜẩᴍ ɴàʏ ᴄòɴ ᴄó ɢɪá ʙáɴ ɢầɴ 600 ɴɢʜìɴ đồɴɢ/ʜộᴘ/3 ʟọ 250ML, ǫᴜá ᴄᴀᴏ sᴏ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴛươɴɢ ᴛự ᴋʜáᴄ ᴛʀêɴ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ᴄʜỉ ᴋʜᴏảɴɢ ᴠàɪ ᴄʜụᴄ ɴɢàɴ đồɴɢ/ʟọ.

Tʜựᴄ ᴄʜấᴛ sảɴ ᴘʜẩᴍ ɴàʏ ʟà ᴛʜế ɴàᴏ? Tʜᴇᴏ ʙảɴɢ ᴛự ᴄôɴɢ ʙố sảɴ ᴘʜẩᴍ đăɴɢ ᴛảɪ ᴛʀêɴ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ ᴠề ǫᴜảɴ ʟý ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʙị ʏ ᴛế (Bộ Y ᴛế), ɴướᴄ s.ú.ᴄ ᴍɪệɴɢ ʜọɴɢ Hᴏàɴɢ Hườɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ᴛʜᴜốᴄ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ, ʜᴀʏ đặᴄ ᴛʀị ʙệɴʜ ʟý ᴠề ʀ.ă.ɴ.ɢ ᴍɪệɴɢ ɴʜư đơɴ ᴠị ᴘʜâɴ ᴘʜốɪ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ; ᴍà ᴄʜỉ ᴄó ᴛáᴄ ᴅụɴɢ ʜỗ ᴛʀợ đɪềᴜ ᴛʀị ᴠà ɴɢăɴ ɴɢừᴀ ᴠɪêᴍ ɴʜɪễᴍ ᴋʜᴜẩɴ ở ʜ.ọɴɢ/ᴍɪệɴɢ ɴʜư: Vɪêᴍ ʜ.ọɴɢ, ᴠɪêᴍ ʟợɪ, ᴠɪêᴍ ᴍɪệɴɢ, ʟ.ᴏ.é.ᴛ ᴍɪệɴɢ ᴛáɪ ᴘʜáᴛ, ᴠɪêᴍ ɴʜɪễᴍ ɴấᴍ ᴍɪệɴɢ ᴄᴀɴᴅɪᴅᴀ ᴅᴏ ʀ.ă.ɴ.ɢ ɢɪả, ᴘʜẫᴜ ᴛʜᴜậᴛ ʀ.ă.ɴ.ɢ ᴍɪệɴɢ…

Sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴄủᴀ Hᴏàɴɢ Hườɴɢ đượᴄ ʙáɴ ᴛʀàɴ ʟᴀɴ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴍạɪ đɪệɴ ᴛ.ử

Nʜưɴɢ đó ᴄʜưᴀ ᴘʜảɪ ɴʜữɴɢ ʟùᴍ xùᴍ ᴅᴜʏ ɴʜấᴛ! Tʀướᴄ đó, ᴘʜòɴɢ ᴋʜáᴍ ɴʜᴀ ᴋʜᴏᴀ ǫᴜốᴄ ᴛế Hᴏàɴɢ Hườɴɢ Cᴏɴғɪᴅᴇɴᴛ Sᴍɪʟᴇ ở Hà Nộɪ ᴅᴏ ʙà Hᴏàɴɢ Hườɴɢ ʟàᴍ ᴄʜủ đượᴄ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ʀùᴍ ʙᴇɴɢ “ᴠớɪ ᴛɪêᴜ ᴄʜᴜẩɴ 5 sᴀᴏ”. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ đɪ ᴠàᴏ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴋʜôɴɢ ʟâᴜ, S.ở ʏ ᴛế Hà Nộɪ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʜᴜ ʜồɪ ɢɪấʏ ᴘʜéᴘ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴠì “sử ᴅụɴɢ ɴʜâɴ ѕυ̛̣ ᴄʜưᴀ đượᴄ S.ở ʏ ᴛế ᴘʜê ᴅᴜʏệᴛ để ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴋʜáᴍ, ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ᴠà ᴛʜᴀʏ đổɪ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴄơ sở ᴠậᴛ ᴄʜấᴛ, ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʙị ʏ ᴛế sᴏ ᴠớɪ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴛʜẩᴍ địɴʜ  ᴄấᴘ ɢɪấʏ ᴘʜéᴘ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴋʜáᴍ, ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ”.

 

 

Qᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʜᴜ ʜồɪ ɢɪấʏ ᴘʜéᴘ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴋʜáᴍ ʙệɴʜ, ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ đốɪ ᴠớɪ ᴘʜòɴɢ ᴋʜáᴍ ɴʜᴀ ᴋʜᴏᴀ ǫᴜốᴄ ᴛế Hᴏàɴɢ Hườɴɢ Cᴏɴғɪᴅᴇɴᴛ Sᴍɪʟᴇ ᴄủᴀ S.ở ʏ ᴛế Hà Nộɪ

Đɪềᴜ đáɴɢ ɴóɪ ʟà sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙị ʀúᴛ ɢɪấʏ ᴘʜéᴘ, ᴘʜòɴɢ ᴋʜáᴍ ɴʜᴀ ᴋʜᴏᴀ “5 sᴀᴏ” ɴàʏ ᴠẫɴ ʜᴏạᴛ độɴɢ…ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ᴛʀᴏɴɢ sᴜốᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ, ᴛʜᴇᴏ ᴘʜảɴ áɴʜ ᴄủᴀ ʙáᴏ ᴄʜí, ᴛớɪ ᴛậɴ ᴄᴜốɪ ɴăᴍ 2020. Tứᴄ ʟà ɢầɴ 1 ɴăᴍ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙị ʀúᴛ ɢɪấʏ ᴘʜéᴘ ʜᴏạᴛ độɴɢ. Đáɴɢ ɴóɪ, ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴàʏ, ᴋʜɪ ʙị ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʙáᴏ ᴄʜí ɢʜɪ ɴʜậɴ, ᴘʜảɴ áɴʜ, ᴛʀêɴ Fᴀɴᴘᴀɢᴇ ᴄủᴀ ᴘʜòɴɢ ᴋʜáᴍ ɴàʏ ʟɪêɴ ᴛụᴄ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ɴʜữɴɢ ʟờɪ ʟẽ ᴛʜô ᴛ.ụ.ᴄ, ᴛʜɪếᴜ ᴛôɴ ᴛʀọɴɢ ᴛʜậᴍ ᴄʜí ʟà ᴛʜáᴄʜ ᴛʜứᴄ ᴠà ᴄó ᴘʜầɴ ʙôɪ ɴ.ʜ.ọ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛáᴄ ɴɢʜɪệᴘ. Nʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ ᴄòɴ ɴɢỡ ɴɢàɴɢ ʜơɴ ᴋʜɪ ʙɪếᴛ đượᴄ ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ʙà ᴄʜủ Hᴏàɴɢ Hườɴɢ đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ɴʜữɴɢ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ɢâʏ ʙấᴛ ʙìɴʜ ᴛʀêɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ xã ʜộɪ.

Cụ ᴛʜể, ᴘʜảɪ ᴋể đếɴ ᴍộᴛ ᴄʟɪᴘ xôɴ xᴀᴏ ᴅư ʟᴜậɴ ᴋʜɪ ɴữ đạɪ ɢɪᴀ ɴàʏ ʙ.ó.ᴄ ᴘʜ.ốᴛ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ đɪ ᴍᴜᴀ ᴄáᴍ ɢà, đóɴɢ ᴛʜàɴʜ ʟọ ᴛʜᴜốᴄ ɢɪả ʀồɪ ʀᴀᴏ ʙáɴ ᴛʀêɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ. Bᴀɴ đầᴜ ɴɢườɪ xᴇᴍ ᴄʟɪᴘ ᴛỏ ᴛʜáɪ độ ʙứᴄ xúᴄ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ᴄả ɢᴀɴ ʟàᴍ ʜàɴɢ ɢɪả. Nʜưɴɢ sᴀᴜ đó ᴘʜảɴ ứɴɢ ʟạɪ đổ ᴅồɴ ᴠề ᴄʜíɴʜ ɴɢườɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ʟà ʙà Hᴏàɴɢ Hườɴɢ ᴠì ɴʜữɴɢ ʟờɪ ʟẽ ᴛʜô ᴛ.ụ.ᴄ, ᴄʜợ ʙ.ú.ᴀ ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴠô ᴠăɴ ʜóᴀ ᴄủᴀ ʙà ɴàʏ. Có ɴɢườɪ ᴄòɴ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴍộᴛ ᴄâᴜ ʀấᴛ đắᴛ ᴛʜế ɴàʏ: Nɢườɪ đɪ ʟàᴍ ʜàɴɢ ɢɪả ᴛɪɴʜ ᴠɪ ʟạɪ ᴄòɴ ʟêɴ ɢɪọɴɢ ᴄ.ʜ.ử.ɪ ᴍắɴɢ ɴɢườɪ đɪ ʟàᴍ ʜàɴɢ ɢɪả ᴛʜô sơ.

Cʜưᴀ ᴅừɴɢ ʟạɪ ở đó, ᴛʀêɴ ғᴀɴᴘᴀɢᴇ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ “ɴʜᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛʜẩᴍ ᴍỹ Hᴏàɴɢ Hườɴɢ” ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴘʜáᴛ ɴʜữɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ ᴛʜể ʜɪệɴ ᴠɪệᴄ đɪ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ “ᴛʜᴇᴏ ᴋɪểᴜ ʙề ᴛʀêɴ”. Vɪệᴄ ɴàʏ ᴋʜɪếɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ɴơɪ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ʙà Hᴏàɴɢ Hườɴɢ đɪ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ɴʜư Qᴜảɴɢ Bìɴʜ ᴘʜảɪ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ. Cụ ᴛʜể, Fᴀɴᴘᴀɢᴇ ᴄủᴀ S.ở ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ đã ᴠɪếᴛ ʀằɴɢ: “Tʀᴀɴɢ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄủᴀ ɴʜᴀ ᴋʜᴏᴀ Hᴏàɴɢ Hườɴɢ ᴘʜáᴛ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴛạɪ ᴄửᴀ sôɴɢ Nʜậᴛ Lệ (ᴛʀướᴄ ᴋʜáᴄʜ sạɴ 5 sᴀᴏ Vɪɴᴘᴇᴀʀʟ Qᴜảɴɢ Bìɴʜ) ᴘʜảɴ áɴʜ ᴋʜôɴɢ đúɴɢ ᴛʜựᴄ ᴛế ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ʟ.ũ ʟ.ụ.ᴛ ở Qᴜảɴɢ Bìɴʜ, ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴜʏ ᴛíɴ ᴅᴀɴʜ ᴅự ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴠà ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ʜỗ ᴛʀợ ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ ʜậᴜ ǫᴜả ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴʜà ʜảᴏ ᴛâᴍ ᴠà ᴄáᴄ ᴄấᴘ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ᴛỉɴʜ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ đăɴɢ ᴄʟɪᴘ ᴄó ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ʙàɪ ᴠɪếᴛ, ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛs ᴘʜảɴ ʙáᴄ, ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴘʜảɪ ɢỡ ɴɢᴀʏ ᴠì ᴋʜôɴɢ đúɴɢ ʙảɴ ᴄʜấᴛ ѕυ̛̣ ᴠɪệᴄ ʟũ ʟụᴛ ở Qᴜảɴɢ Bìɴʜ ᴛʀᴀɴɢ “ɴʜᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛʜẩᴍ ᴍỹ Hᴏàɴɢ Hườɴɢ” đã ᴋʜóᴀ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ғᴀᴄᴇ.ʙᴏᴏᴋ.

Hìɴʜ ảɴʜ ʙà ᴄʜủ Hᴏàɴɢ Hườɴɢ đượᴄ ᴛôɴ ᴠɪɴʜ ɴʜư ᴍộᴛ ʙà ʜᴏàɴɢ ɴɢàɴʜ ᴅượᴄ

Sơ sơ ʟướᴛ ǫᴜᴀ ɴʜữɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴋʜứ để ᴛʜấʏ ɴʜữɴɢ ᴛᴀɪ ᴛɪếɴɢ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴄá ɴʜâɴ ʙà Hᴏàɴɢ Hườɴɢ. Cʜíɴʜ ᴠì ᴛʜế ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴄàɴɢ ᴛỏ ʀᴀ ʙứᴄ xúᴄ ᴋʜɪ Đàɪ ᴛʀᴜʏềɴ ʜìɴʜ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴄụ ᴛʜể ʟà ᴋêɴʜ VTV1 đã ᴄó ᴘʜóɴɢ ѕυ̛̣ ᴠớɪ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ “ᴛôɴ ᴠɪɴʜ ɴữ đạɪ ɢɪᴀ ɴɢàɴʜ ᴅượᴄ” ɴʜư ʙà Hᴏàɴɢ Hườɴɢ. Tʜɪếᴛ ɴɢʜĩ, ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ đạɪ ɴɢàʏ ɴᴀʏ, ᴠɪệᴄ đɪểᴍ ᴅᴀɴʜ, ᴄᴀ ɴɢợɪ ᴍộᴛ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ ᴄó ɴʜɪềᴜ đóɴɢ ɢóᴘ ᴄʜᴏ xã ʜộɪ ʟà ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ ᴄủᴀ ɢɪớɪ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ. Nʜưɴɢ ᴄó ʟẽ, ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ấʏ, ᴄầɴ ᴄó ѕυ̛̣ x.á.ᴄ ᴍɪɴʜ, ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛừ ɴʜɪềᴜ ɴɢᴜồɴ để ᴛʀáɴʜ ᴠɪệᴄ ʙị “ᴠɪệᴛ ᴠị”, “ᴄᴀ ɴɢợɪ ɴʜầᴍ” ɴʜữɴɢ đốɪ ᴛượɴɢ ᴄʜưᴀ xứɴɢ đáɴɢ.

Cʜíɴʜ ɴʜữɴɢ đɪềᴜ ɴàʏ đã ᴋʜɪếɴ ᴄʜᴏ ᴅư ʟᴜậɴ ɴʜắᴄ đếɴ ᴛêɴ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ᴠị ᴛʜầɴ ʏ ᴋʜáᴄ ᴄũɴɢ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ᴄʜữᴀ ʙáᴄʜ ʙệɴʜ đó ʟà “ᴛʜầɴ ʏ” Võ Hᴏàɴɢ Yêɴ. Nʜưɴɢ ѕυ̛̣ ᴛʜậᴛ ᴠề “ᴛʜầɴ ʏ” Võ Hᴏàɴɢ Yêɴ ɴàʏ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ ᴛʜì ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ ᴛấᴛ ᴄả ᴍọɪ ɴɢườɪ đềᴜ đã ʙɪếᴛ. Dướɪ đâʏ ʟà ᴍộᴛ số ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴄủᴀ CĐM:

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.