Nóɴɢ: Bắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ 2 Tʀᴜɴɢ ᴛướɴɢ ᴠà 3 Tʜɪếᴜ ᴛướɴɢ Cảɴʜ sáᴛ ʙɪểɴ ᴠề ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ Tʜᴀᴍ ô ᴛàɪ sảɴ

Uncategorized

Nóɴɢ: B.ắ.ᴛ ᴛạᴍ ɢ.ɪ.ᴀ.ᴍ 2 Tʀᴜɴɢ ᴛướɴɢ ᴠà 3 Tʜɪếᴜ ᴛướɴɢ Cảɴʜ sáᴛ ʙɪểɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴠề ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ Tʜᴀᴍ ô ᴛàɪ sảɴ

Nửᴀ ɴăᴍ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙị ᴄáᴄʜ ᴄʜứᴄ Tư ʟệɴʜ, ᴛʀᴜɴɢ ᴛướɴɢ Nɢᴜʏễɴ Văɴ Sơɴ ʙị ʙ.ắ.ᴛ ᴛạᴍ ɢ.ɪ.ᴀ.ᴍ ᴠớɪ ᴄáᴏ ʙᴜộᴄ ᴛʜᴀᴍ ô ᴛàɪ sảɴ. Bốɴ ᴛướɴɢ Cảɴʜ s.á.ᴛ ʙɪểɴ ᴋʜáᴄ ᴄũɴɢ ʙị ᴄáᴏ ʙᴜộᴄ ᴘʜạᴍ ᴛ.ộ.ɪ.

Tʀᴜɴɢ ᴛướɴɢ Nɢᴜʏễɴ Văɴ Sơɴ, ɴɢᴜʏêɴ Tư ʟệɴʜ Cảɴʜ s.á.ᴛ ʙɪểɴ, ʟà ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ 5 ɴɢườɪ ʙị ᴋʜởɪ ᴛ.ố, ʙ.ắ.ᴛ ᴛạᴍ ɢ.ɪ.ᴀ.ᴍ

Cʜɪềᴜ 18/4, ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴄủᴀ Zɪɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄơ ǫᴜᴀɴ Đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʜìɴʜ ѕυ̛̣ ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ đã ᴛʜᴀʏ đổɪ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ɴɢăɴ ᴄʜặɴ, ʙ.ắ.ᴛ ᴛạᴍ ɢ.ɪ.ᴀ.ᴍ ᴛʀᴜɴɢ ᴛướɴɢ Nɢᴜʏễɴ Văɴ Sơɴ (ᴄựᴜ Tư ʟệɴʜ Cảɴʜ s.á.ᴛ ʙɪểɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ) ᴠà ᴛʀᴜɴɢ ᴛướɴɢ Hᴏàɴɢ Văɴ Đồɴɢ (ɴɢᴜʏêɴ Cʜíɴʜ ủʏ Cảɴʜ s.á.ᴛ ʙɪểɴ) ᴠề ᴛ.ộ.ɪ ᴛʜᴀᴍ ô ᴛàɪ sảɴ, ᴛʜᴇᴏ ᴋʜᴏảɴ 4 Đɪềᴜ 353 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ ѕυ̛̣.

Lɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠụ áɴ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄũɴɢ ᴄó ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛ.ố, ʙ.ắ.ᴛ ɢ.ɪ.ᴀ.ᴍ 5 ᴄựᴜ sĩ ǫᴜᴀɴ ᴄủᴀ ʙộ Tư ʟệɴʜ Cảɴʜ s.á.ᴛ ʙɪểɴ ᴠề ᴄùɴɢ ᴛ.ộ.ɪ ᴅᴀɴʜ ᴛʀêɴ. Họ ɢồᴍ: Tʜɪếᴜ ᴛướɴɢ Dᴏãɴ Bảᴏ Qᴜʏếᴛ (ɴɢᴜʏêɴ Pʜó ᴄʜíɴʜ ủʏ, Cʜủ ɴʜɪệᴍ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị Cảɴʜ s.á.ᴛ ʙɪểɴ), ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ Pʜạᴍ Kɪᴍ Hậᴜ (ɴɢᴜʏêɴ ᴘʜó Tư ʟệɴʜ, ᴛʜᴀᴍ ᴍưᴜ ᴛʀưởɴɢ Cảɴʜ s.á.ᴛ ʙɪểɴ), ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ Bùɪ Tʀᴜɴɢ Dũɴɢ (ɴɢᴜʏêɴ ᴘʜó Tư ʟệɴʜ Cảɴʜ s.á.ᴛ ʙɪểɴ), đạɪ ᴛá ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ʜưɴɢ (ɴɢᴜʏêɴ ᴘʜó Tư ʟệɴʜ) ᴠà ᴛʜượɴɢ ᴛá Bùɪ Văɴ Hòᴇ (ᴘʜó ᴛʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ).

Tʜɪếᴜ ᴛướɴɢ Dᴏãɴ Bảᴏ Qᴜʏếᴛ

Cáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛ.ố ᴛụɴɢ đốɪ ᴠớɪ 7 ʙị ᴄᴀɴ đã đượᴄ ᴠɪệɴ ᴋɪểᴍ s.á.ᴛ ǫᴜâɴ ѕυ̛̣ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴘʜê ᴄʜᴜẩɴ.

Hồɪ ᴛʜáɴɢ 10/2021, Bᴀɴ ʙí ᴛʜư ᴋʜɪ xᴇᴍ xéᴛ, ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴋỷ ʟᴜậᴛ ʙᴀɴ ᴛʜườɴɢ ᴠụ Đảɴɢ ủʏ Cảɴʜ s.á.ᴛ ʙɪểɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɴʜɪệᴍ ᴋỳ 2015-2020 ᴠà ᴍộᴛ số ᴄá ɴʜâɴ đã ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴛướɴɢ Nɢᴜʏễɴ Văɴ Sơɴ ᴄùɴɢ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴠề ɴʜữɴɢ ᴠɪ ᴘʜạᴍ, ᴋʜᴜʏếᴛ đɪểᴍ ᴄủᴀ ʙᴀɴ ᴛʜườɴɢ ᴠụ Đảɴɢ ủʏ ɴʜɪệᴍ ᴋỳ 2015-2020; ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄʜíɴʜ ᴠà ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ɴɢườɪ đứɴɢ đầᴜ ᴠề ᴄáᴄ ᴠɪ ᴘʜạᴍ, ᴋʜᴜʏếᴛ đɪểᴍ ᴄủᴀ ʙộ Tư ʟệɴʜ ᴠà ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ᴛʀựᴄ ᴛʜᴜộᴄ; ʙảɴ ᴛʜâɴ sᴜʏ ᴛʜ.ᴏáɪ ᴠề ᴘʜẩᴍ ᴄʜấᴛ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị, đạᴏ đứᴄ, ʟốɪ sốɴɢ.

Tʀᴜɴɢ ᴛướɴɢ Hᴏàɴɢ Văɴ Đồɴɢ

Nɢᴏàɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴅâɴ ᴄʜủ ᴠà ǫᴜʏ ᴄʜế ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴋʜɪ ᴋý ʙᴀɴ ʜàɴʜ ᴍộᴛ số ᴠăɴ ʙảɴ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛʀọɴɢ ʏếᴜ, ôɴɢ sơɴ đã ᴛʜɪếᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴛʀᴏɴɢ ʟãɴʜ đạᴏ, ᴄʜỉ đạᴏ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ ᴠà ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, để xảʏ ʀᴀ ᴠɪệᴄ xử ʟý ᴍộᴛ số ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴋʜôɴɢ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ, ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ʙỏ ʟọᴛ ᴛ.ộ.ɪ ᴘʜạᴍ.

Tʀᴜɴɢ ᴛướɴɢ Hᴏàɴɢ Văɴ Đồɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢɪữ ᴄươɴɢ ᴠị ʙí ᴛʜư Đảɴɢ ủʏ, ᴄʜíɴʜ ủʏ Cảɴʜ s.á.ᴛ ʙɪểɴ, đã sᴜʏ ᴛʜ.ᴏáɪ ᴠề ᴘʜẩᴍ ᴄʜấᴛ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị, đạᴏ đứᴄ, ʟốɪ sốɴɢ; ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄʜíɴʜ ᴠà ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ɴɢườɪ đứɴɢ đầᴜ ᴠề ɴʜữɴɢ ᴠɪ ᴘʜạᴍ, ᴋʜᴜʏếᴛ đɪểᴍ ᴄủᴀ ʙᴀɴ ᴛʜườɴɢ ᴠụ Đảɴɢ ủʏ ɴʜɪệᴍ ᴋỳ 2015-2020.

Tʜɪếᴜ ᴛướɴɢ Dᴏãɴ Bảᴏ Qᴜʏếᴛ ᴄũɴɢ sᴜʏ ᴛʜᴏáɪ ᴠề ᴘʜẩᴍ ᴄʜấᴛ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị, đạᴏ đứᴄ, ʟốɪ sốɴɢ; ᴄùɴɢ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴠề ᴄáᴄ ᴠɪ ᴘʜạᴍ, ᴋʜᴜʏếᴛ đɪểᴍ ᴄủᴀ ʙᴀɴ ᴛʜườɴɢ ᴠụ Đảɴɢ ủʏ ɴʜɪệᴍ ᴋỳ 2015-2022.

Tʜɪếᴜ ᴛướɴɢ Pʜạᴍ Kɪᴍ Hậᴜ

Tʜɪếᴜ ᴛướɴɢ Pʜạᴍ Kɪᴍ Hậᴜ sᴜʏ ᴛʜᴏáɪ ᴠề ᴘʜẩᴍ ᴄʜấᴛ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị, đạᴏ đứᴄ, ʟốɪ sốɴɢ; ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄá ɴʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴋếᴛ ǫᴜả đáɴʜ ɢɪá ɴăɴɢ ʟựᴄ ɴʜà ᴛʜầᴜ đốɪ ᴠớɪ ɢóɪ ᴛʜầᴜ ᴍᴜᴀ sắᴍ ᴛʜɪếᴛ ʙị ᴋʜôɴɢ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ɢâʏ ʟãɴɢ ᴘʜí ɴɢâɴ sáᴄʜ ɴʜà ɴướᴄ.

Cũɴɢ sᴜʏ ᴛʜᴏáɪ ᴠề ᴘʜẩᴍ ᴄʜấᴛ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị, đạᴏ đứᴄ, ʟốɪ sốɴɢ, ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ Bùɪ Tʀᴜɴɢ Dũɴɢ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏ địɴʜ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜê ᴅᴜʏệᴛ ᴍộᴛ số ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴍᴜᴀ xăɴɢ ᴅầᴜ; ᴠớɪ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʟà Cʜủ ᴛịᴄʜ ʜộɪ đồɴɢ ᴍᴜᴀ sắᴍ ᴠậᴛ ᴛư, ᴘʜê ᴅᴜʏệᴛ ᴛʜᴀɴʜ, ǫᴜʏếᴛ ᴛᴏáɴ xăɴɢ ᴅầᴜ ɴʜưɴɢ ᴛʜɪếᴜ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ɢɪáᴍ s.á.ᴛ, ᴅẫɴ đếɴ ɢâʏ ᴛʜấᴛ ᴛʜᴏáᴛ ʟớɴ ɴɢâɴ sáᴄʜ ɴʜà ɴướᴄ.

Bᴀɴ ʙí ᴛʜư ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴋỷ ʟᴜậᴛ ʙằɴɢ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴄáᴄʜ ᴄʜứᴄ ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ᴄʜứᴄ ᴠụ ᴛʀᴏɴɢ Đảɴɢ đốɪ ᴠớɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴛướɴɢ Nɢᴜʏễɴ Văɴ Sơɴ, ᴛʀᴜɴɢ ᴛướɴɢ Hᴏàɴɢ Văɴ Đồɴɢ, ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ Pʜạᴍ Kɪᴍ Hậᴜ, ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ Bùɪ Tʀᴜɴɢ Dũɴɢ, ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ Dᴏãɴ Bảᴏ Qᴜʏếᴛ. Ủʏ ʙᴀɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄáᴄʜ ᴄʜứᴄ ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ᴄʜứᴄ ᴠụ ᴛʀᴏɴɢ Đảɴɢ đốɪ ᴠớɪ đạɪ ᴛá ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ʜưɴɢ.

Nɢàʏ 22/10/2021, ᴛʜủ ᴛướɴɢ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄáᴄʜ ᴄʜứᴄ Tư ʟệɴʜ Cảɴʜ s.á.ᴛ ʙɪểɴ đốɪ ᴠớɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴛướɴɢ Nɢᴜʏễɴ Văɴ Sơɴ; ᴄáᴄʜ ᴄʜứᴄ ᴘʜó Tư ʟệɴʜ ᴋɪêᴍ ᴛʜᴀᴍ ᴍưᴜ ᴛʀưởɴɢ Cảɴʜ s.á.ᴛ ʙɪểɴ đốɪ ᴠớɪ ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ Pʜạᴍ Kɪᴍ Hậᴜ; ᴄáᴄʜ ᴄʜứᴄ ᴘʜó ᴄʜíɴʜ ủʏ ᴋɪêᴍ ᴄʜủ ɴʜɪệᴍ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị Cảɴʜ s.á.ᴛ ʙɪểɴ đốɪ ᴠớɪ ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ Dᴏãɴ Bảᴏ Qᴜʏếᴛ; ᴄáᴄʜ ᴄʜứᴄ ᴘʜó Tư ʟệɴʜ Cảɴʜ s.á.ᴛ ʙɪểɴ đốɪ ᴠớɪ đạɪ ᴛá ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ʜưɴɢ; xóᴀ ᴛư ᴄáᴄʜ ɴɢᴜʏêɴ ᴄʜíɴʜ ủʏ Cảɴʜ s.á.ᴛ ʙɪểɴ đốɪ ᴠớɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴛướɴɢ Hᴏàɴɢ Văɴ Đồɴɢ; xóᴀ ᴛư ᴄáᴄʜ ɴɢᴜʏêɴ ᴘʜó Tư ʟệɴʜ Cảɴʜ s.á.ᴛ ʙɪểɴ đốɪ ᴠớɪ ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ Bùɪ Tʀᴜɴɢ Dũɴɢ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.