Nóɴɢ: Côɴɢ ᴀɴ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ

Uncategorized

Nóɴɢ: Côɴɢ ᴀɴ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴋʜởɪ ᴛ.ố ᴠụ á.ɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ

Côɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ đã ᴋʜởɪ ᴛ.ố ᴠụ á.ɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ đơɴ ᴛ.ố ɢɪáᴄ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ, ʙà ʜằɴɢ ʙị ᴋʜởɪ ᴛ.ố ᴠề ᴛộɪ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ x.â.ᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ” ᴛʜᴇᴏ Đɪềᴜ 331, ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ ѕυ̛̣ ɴăᴍ 2015, sửᴀ đổɪ, ʙổ sᴜɴɢ ɴăᴍ 2017.

Nɢàʏ 22-4, ᴍộᴛ ʟãɴʜ đạᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ đã ᴋʜởɪ ᴛ.ố ᴠụ á.ɴ để ʟàᴍ ʀõ ᴛ.ố ᴄ.á.ᴏ ᴄủᴀ ᴍộᴛ số ᴄá ɴʜâɴ đốɪ ᴠớɪ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ (ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Đạɪ Nᴀᴍ).

Nộɪ ᴅᴜɴɢ ᴠụ á.ɴ đượᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴋʜởɪ ᴛ.ố ᴛươɴɢ ᴛự ᴠớɪ ᴠụ á.ɴ ᴍà ᴄôɴɢ ᴀɴ TP.HCM đã ᴋʜởɪ ᴛ.ố đốɪ ᴠớɪ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛʀướᴄ đó, để ʟàᴍ ʀõ ʜàɴʜ ᴠɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ x.â.ᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ᴛʜᴇᴏ đɪềᴜ 331, ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ ѕυ̛̣.

Đạɪ ᴛá Tʀịɴʜ Nɢọᴄ Qᴜʏêɴ – Gɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ

Tʀướᴄ đó, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ᴛʜụ ʟý x.á.ᴄ ᴍɪɴʜ đơɴ ᴛ.ố ɢɪáᴄ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ 6 ᴄá ɴʜâɴ đốɪ ᴠớɪ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ɢồᴍ: Cᴀ sĩ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ, Cᴀ sĩ Tʜủʏ Tɪêɴ, Côɴɢ Vɪɴʜ, ʙà Đặɴɢ Tʜị Hàɴ Nɪ, ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Đứᴄ Hɪểɴ ᴠà ʙà Đɪɴʜ Tʜị Lᴀɴ.

Cáᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ʙị ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ ᴛ.ố ᴄ.á.ᴏ ɢồᴍ: Đưᴀ ᴛɪɴ sᴀɪ ѕυ̛̣ ᴛʜậᴛ, ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ, ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ x.â.ᴍ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏềɴ ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄôɴɢ ᴅâɴ…

KHÓA HỌC ĐẦU TƯ
Hà Nội – Khoá học đầυ tư miễn phí cho người τừ 30 tuổi!
TÌM HIỂU THÊM

Về ᴋʜả ɴăɴɢ ᴄó ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɴʜậᴘ ᴠụ á.ɴ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ, đạɪ ᴛá Tʀầɴ Văɴ Cʜíɴʜ – Pʜó Gɪáᴍ đốᴄ, Tʜủ ᴛʀưởɴɢ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ Côɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ – ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴠɪệᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴠà ᴄôɴɢ ᴀɴ TP.HCM ʟà độᴄ ʟậᴘ ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, sᴀᴜ ɴàʏ ᴄó ᴛʜể ɢộᴘ ᴠụ á.ɴ để ᴍộᴛ ɴơɪ xử ʟý ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ ᴛʜì ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ sẽ xᴇᴍ xéᴛ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ʟàᴍ ʀõ ᴠụ á.ɴ.

Đạɪ ᴛá Tʀầɴ Văɴ Cʜíɴʜ – Pʜó Gɪáᴍ đốᴄ, Tʜủ ᴛʀưởɴɢ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ Côɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ
Lãɴʜ đạᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʜɪệɴ ᴍớɪ ᴋʜởɪ ᴛ.ố ᴠụ á.ɴ, ᴄʜưᴀ ᴋʜởɪ ᴛ.ố ʙị ᴄᴀɴ. Vậʏ ᴋʜởɪ ᴛ.ố ᴠụ á.ɴ ᴠà ᴋʜởɪ ᴛ.ố ʙị ᴄᴀɴ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ?

Kʜởɪ ᴛ.ố ᴠụ á.ɴ ʜìɴʜ ѕυ̛̣

Kʜởɪ ᴛ.ố ᴠụ á.ɴ ʜìɴʜ ѕυ̛̣ ʟà ᴍộᴛ ʙướᴄ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴠụ á.ɴ ʜìɴʜ ѕυ̛̣ ɴóɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴠà ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ᴋʜởɪ ᴛ.ố ɴóɪ ʀɪêɴɢ. ᴋʜɪ x.á.ᴄ địɴʜ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴛ.ộ.ɪ ᴘʜạᴍ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄó ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴋʜởɪ ᴛ.ố ᴠụ á.ɴ ʜìɴʜ ѕυ̛̣ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ ᴠà ᴛʜủ ᴛụᴄ đượᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ ʙộ ʟᴜậᴛ ᴛ.ố ᴛụɴɢ ʜìɴʜ ѕυ̛̣ 2015.

Kʜởɪ ᴛ.ố ʙị ᴄᴀɴ

Cùɴɢ ᴠớɪ ᴋʜởɪ ᴛ.ố ᴠụ á.ɴ ʜìɴʜ ѕυ̛̣, ᴋʜởɪ ᴛ.ố ʙị ᴄᴀɴ ʟà ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛʜɪếᴜ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴠụ á.ɴ ʜìɴʜ ѕυ̛̣. ᴋʜɪ x.á.ᴄ địɴʜ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴘʜạᴍ ᴛ.ộ.ɪ ᴄủᴀ ᴄá ɴʜâɴ ʜᴏặᴄ ᴘʜáᴘ ɴʜâɴ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄó ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴠɪệᴄ ᴋʜởɪ ᴛ.ố ʙị ᴄᴀɴ để ᴛɪếɴ ʜàɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴛʀᴜʏ ᴛ.ố ᴠà xéᴛ xử ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.